ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 18, 2009

ನನ್ನ ಜನುಮದಿನ ...

ನನ್ನ ಜನುಮ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ದಿನ
ಅಂದರು ನಮ್ಮ ನೇತಾಜಿ ...
ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅದಕೆ ಇರಬೇಕು ...!!
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ....
ಬ್ಬಾರದ ನೇತಾ (ಡುವ) ಜಿ ...ಚೀಲ ..!!??

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ: